Hoppa till sidans innehåll

Välkommen på årsmöte 20 februari

27 JAN 2018 07:45
Alla medlemmar hälsas välkomna till Skövde Flygklubbs årsmöte för 2018 den 20 februari kl. 19:00 i klubbhuset. Sedvanlig dagordning och årsplanering står på programmet.
Varmt välkommen!
  • Uppdaterad: 22 MAJ 2018 08:51

Dagordning

1. Mötet öppnande.

2. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare för mötet.

6. Val av två justeringsmän jämte ordföranden justera dagens protokoll.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Val av:

a) Två revisorer jämte två revisorersättare för en tid av ett år. I detta val får inte den tillträdande styrelsen delta.

b) Ombud att representera klubben i Segelflygförbundet, Flygsportsförbundet, i samarbetsorgan, kontakter med Skövde Motorflygklubb samt övriga organ på kommunal och länsnivå.

c) Styrelse till självriskfonden bestående av en fondförvaltare,två ledamöter och en ersättare. Fondens styrelse får ej ingå i klubbens styrelse.

d) Valberedning bestående av två ledamöter.

11. Behandling av förslag som väcks av styrelsen.

12. Behandling av förslag som väckts av enskild röstberättigad medlem, vilket skriftligen kommit huvudstyrelsen tillhanda senast 21 dagar före årsmötet.

13. Mötet avslutande.


E-post: Adressen Gömd

  

 

 

Gilla oss på Facebook!

logo-facebook3

Följ oss på Bloggen

 

 

 

Postadress:
Skövde FK - Flygsport
Flygplatsen
54191 Skövde

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info.skovde.flygklub...

Se all info